Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 
Shaxsiy hisobingizga kiring

"FREEDOM PAYMENTS"MCHJ QK

TO'LOV TASHKILOTI FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH QOIDALARI

1. Umumiy qoidalar

1.1.  "Freedom Payments" MChJ QK to'lov tashkilotining ushbu qoidalari (bundan buyon matnda "Qoidalar" deb yuritiladi) "Freedom Pay" To'lov tashkiloti Tizimida operatsiyalarni amalga oshirishni ta'minlaydigan yagona shartlar va tartiblarni belgilaydi va Tizimning ishlash tartibi, to'lov xizmatlarini ko'rsatish tartibi va Tizim Ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari tartibiga umumiy talablarni belgilaydi.
1.2.  Qoidalar O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g 'risida" gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ–huquqiy hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.
1.3.  Ushbu Qoidalar Tizimning barcha Ishtirokchilari uchun majburiy hisoblanadi. Ishtirokchilarning har biri boshqa Ishtirokchilarga zarur huquqdorlikka (huquq subyektiga) ega bo'lishi, shuningdek ushbu Qoidalarga qo'shilish va ularning barcha shartlariga muvofiq majburiyatlarni bajarish uchun zarur va yetarli bo'lgan barcha huquq va vakolatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

2. Atamalar va ta'riflar

Ushbu qoidalar matnida qo'llaniladigan atamalar quyidagi ma'noga ega:
Autentifikatsiya – Operator tomonidan o'rnatilgan Tizimlar va Tizim Ishtirokchilariga yetkazilgan protseduralar va elektron xabarlarning haqiqiyligini va to'g'ri tuzilganligini tasdiqlash, shuningdek to'lovchi sifatida ko'rsatilgan bevosita Tizim Ishtirokchisi tomonidan elektron xabarni uzatish faktini aniqlash uchuna chora-tadbirlar majmui.
Tizimning uzluksiz faoliyat yuritishi – Tizimning lozim tarzda faoliyat yuritishi buzilishining oldini olish (shu jumladan operatsiyalarni amalga oshirishni to'xtatib turish (to'xtatish) yoki operatsiyalarni lozim tarzda bajarilmasligining oldini olish), shuningdek buzilgan taqdirda lozim tarzda faoliyat yuritishini tiklash qobiliyatini bildiruvchi uning kompleks xususiyati.
Identifikatsiya – jismoniy shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar to'plami va Mijozlarni identifikatsiyalash uchun zarur bo'lgan yuridik shaxsning ta'sis hujjatlarini taqdim etish asosida jismoniy va/yoki yuridik shaxsning shaxsini aniqlash va ularni Tizimga tegishli ma'lumotlarni kiritgan holda Tizimda ro'yxatdan o'tkazishdan iborat protsedura.
Mijoz/To'lovchi –  Tashabbuskor, rezident yoki norezident, To'lovni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq lozim tarzdagi huquqiy layoqatga ega bo'lgan jismoniy shaxs.
To'lov oluvchi/Xizmatlar yetkazib beruvchisi – benefitsiar, rezident yoki norezident, to'lov tashkiloti bilan alohida shartnoma tuzgan va uning foydasiga Mijoz tovarlar, ishlar va/yoki xizmatlar uchun to'lov hisobiga to'lovni amalga oshiradigan yuridik shaxs va/yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan jismoniy shaxs yoki Elektron pul Tizimi faoliyat yuritishi doirasida tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan Mijozdan pul mablag'larini qabul qiluvchi jismoniy shaxs.
To'lov tashkiloti/Tizim Operatori – "Freedom Payments" MChJ QK.
"Freedom Pay" tizimi/Tizim – to'lovlarni amalga oshirishni ta'minlaydigan dasturiy-texnik vositalar, hujjatlar va tashkiliy-texnik tadbirlar majmui.
Hisob-kitob ishtirokchilari – Bank, To'lovchi va Xizmatlar yetkazib beruvchisi.
Chargeback (Dispute Financial) – emitent bankning Xizmatlar yetkazib beruvchisi xizmatlarni taqdim etish bo'yicha majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda yoki emitent bankka to'lov amalga oshirilgan karta egasining ushbu karta hisobvarag'idan xizmatlarni to'lash uchun noqonuniy ravishda hisobdan chiqarilganligi to'g'risidagi arizasi kelib tushgan taqdirda, karta egasiga tortishilayotgan to'lov miqdorini qaytarish zarurligi to'g'risidagi talabi.
To'lov –To'lov oluvchi/Xizmatlar yetkazib beruvchisi foydasiga oxirgi tomonidan realizatsiya qilingan tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun To'lovchi tomonidan to'lanadigan Tizim vositasida pul mablag'larini naqd pulsiz to'lash operatsiyasi.

3. To'lov tashkiloti tomonidan ko'rsatiladigan to'lov xizmatlarining tavsifi

3.1.  Elektron shakldagi to'lovlarga ishlov berish va ushbu to'lovlar bo'yicha to'lovni amalga oshirish yoki pul mablag'larini qabul qilish uchun zarur ma'lumotlarni bankka berish bo'yicha xizmatlar.
Elektron shakldagi to'lovlarga ishlov berish va ushbu to'lovlar bo'yicha to'lovni amalga oshirish yoki pul mablag'larini qabul qilish uchun zarur ma'lumotlarni bankka berish bo'yicha xizmatlar To'lov tashkiloti Tizimining Bank Tizimi bilan o'zaro hamkorligi yo'li bilan va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi.

4. To'lov tashkilotining Mijoz/To'lovchi bilan o'zaro munosabatlari tartibi

4.1.  Elektron shakldagi to‘lovlarga ishlov berish va ushbu to'lovlar bo'yicha to'lovni amalga oshirish yoki pul mablag'larini qabul qilish uchun zarur ma'lumotlarni bankka berish bo'yicha xizmatlar (bundan buyon matnda "Xizmat" deb yuritiladi) ni ko'rsatish tartibi quyidagi tarzda amalga oshiriladi:
4.1.1. To'lov tashkiloti Bank bilan tuzilgan shartnoma doirasida (To'lov tashkilotiga xizmat ko'rsatuvchi) To'lovchi tomonidan boshlangan to'lovlarni bank kartalaridan foydalangan holda qabul qilishni ta'minlaydi, bunda tegishli to'lovning maqsadli rekvizitlari va tegishli to'lovning benefitsiari ko'rsatiladi, keyinchalik to'lov bo'yicha rekvizitlar tegishli Bank foydasiga o'tkazilishi ta'minlanadi, Bank esa o'z navbatida Mijozning elektron shaklda To'lov tashkiloti orqali berilgan ko'rsatmasini ijro etadi.
4.1.2. Mijoz operatsiyalar/to'lovlarni To'lov tashkiloti tomonidan Mijozdan olingan va To'lov tashkiloti tomonidan Bankka topshirilgan Mijozning topshirig'i/ buyrug'ini keyinchalik bajarish maqsadida ularni Bank foydasiga kiritish bilan mijozning elektron shaklda mijozning bank hisobvarag'idan/mijozning bank kartasidan pul yechib olish uchun elektron shaklda buyruqlarni boshlash imkoniyatini ta'minlaydigan WEB–ilovalar, online-ilovalar, mobil ilovalar (mobil qurilmalar uchun ilovalar), o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallarining dasturiy ta'minoti, vidjetlar va boshqa ilovalar vositasida amalga oshiradi.
4.1.3. To'lov xizmatini ko'rsatishda To'lov tashkiloti quyidagi harakatlar algoritmini ta'minlaydi:
1. Internet tarmog'i/mobil telefon vositasida Mijoz To'lov oluvchining tegishli ilovasiga/veb-saytiga kiradi, kerakli hajmdagi tovarlar/ishlar/xizmatlarni tanlaydi va to'lov tartib-taomilini boshlaydi;
2. Mijoz uchun Tizimning to'lov sahifasi paydo bo'ladi, u yerda Mijoz tegishli ilovada va/yoki veb-saytda tanishadi va ushbu Qoidalarning shartlari va To'lov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish doirasida To'lov tashkilotining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berish va xavfsizligini ta'minlash sohasidagi Siyosatga rozi bo'ladi. Shuningdek, Mijoz To'lov tashkilotiga shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish, ishlov berish, saqlash va transchegaraviy uzatishga rozilik beradi; ilova/ saytdagi Mijoz tashqi manbalarga o'tmasdan to'lov oynasida To'lov oluvchisining foydasiga to'lovni boshlaydi;
3. Mijoz to'lov oynasida bank tomonidan to'lovni amalga oshirish uchun rekvizitlarni kiritadi;
4. To'lovni to'lash uchun mijoz bank kartasi ma'lumotlarini kiritadi;
5. To'lov tashkiloti bankka so'rov vositasidai elektron shaklda olingan Mijozning buyrug'ini boshlaydi;
6.     Bank To'lov tashkilotidan va Mijozdan tasdiqni olgandan so'ng, Mijozning bank kartasidan Bank va To'lov tashkilotining komissiya to'lovini hisobga olgan holda Mijoz tomonidan boshlangan operatsiya summasini, agar komissiya to'lovini ommaviy ofertada yoki Mijoz rozi bo'lgan boshqa hujjatda ushlab qolish haqidagi shart mavjud bo'lganida hisobdan chiqishni o'tkazadi;
7.     To'lov tashkiloti Bankdan to'lovning bajarilishini tasdiqlovchi hujjatni oladi;
9.     To'lov tashkiloti Mijozga komissiya to'lovini ushlab qolish shartlari mavjud bo'lgan taqdirda Mijoz tomonidan To'lov amalga oshirilgani va To'lov tashkilotining mijozdan komissiya to'lovini hisobdan chiqarish to'g'risida elektron tasdiqni beradi;
10.   Bank To'lovni amalga oshirish paytida elektron shaklda olingan ma'lumotlar asosida, keyinchalik pul mablag'larini Xizmatlar yetkazib beruvchisi foydasiga o'tkazish maqsadida, Bank va To'lov tashkilotining komissiya to'lovlarini chiqarib tashlagan holda, To'lovlar bo'yicha mablag'larni Bankning tranzit hisobvarag'iga o'tkazishni amalga oshiradi. Xizmatlar yetkazib beruvchisi foydasiga pul mablag'larini o'tkazish muddati Xizmatlar yetkazib beruvchisi va To'lov tashkiloti o'rtasida tuzilgan shartnoma doirasida oldindan aytib qo'yiladi. To'lov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish doirasida Xizmatlar yetkazib beruvchisi foydasiga pul o'tkazmalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

5. Chargeback to'g'risidagi shartlar, To'lovchiga pullarni qaytarish

5.1.  To'lov tashkiloti/Bank tomonidan Chargeback to'g'risidagi talablar olingan taqdirda, To'lov tashkiloti Xizmatlar yetkazib beruvchisiga tovarlar/ishlar/xizmatlarni yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish to'g'risida yozma talab bilan (qog'ozda yoki elektron shaklda) murojaat qiladi.
5.2.  Xizmatlar yetkazib beruvchisi To'lov tashkilotiga ushbu Qoidalar shartlariga muvofiq To'lov tashkiloti tomonidan talab qilingan hujjatlarni bunday so'rov olingan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida taqdim etishi shart.
5.3.  Xizmatlar yetkazib beruvchisidan To'lov tashkilotiga/Bankka Qoidalarning 5.1., 5.2.-bandlariga muvofiq taqdim etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bo'lmagan taqdirda yoki agar ular 5.2-bandda ko'rsatilgan muddatda taqdim etilmagan taqdirda, agar Xizmatlar yetkazib beruvchisi o'z majburiyatlarini To'lovchi/Mijoz oldida Xizmatlar yetkazib beruvchisi tomonidan bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi faktiga rozi bo'lgan taqdirda yoki agar To'lov Xalqaro to'lov tizimi (bundan buyon matnda "XTT" deb yuritiladi)/Bank tomonidan shubhasiz tarzda firibgarlik deb tan olingan taqdirda, To'lov tashkiloti o'z mablag'lari hisobidan To'lovchiga qaytarish lozim bo'lgan To'lov summasini qaytaradi. va keyinchalik ushbu summani Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul mablag'lari hisobidan ushlab qoladi. Xizmatlar yetkazib beruvchisi ushbu bilan To'lov tashkiloti tomonidan To'lov tashkiloti yoki Bank tomonidan To'lovchiga/Mijozga qaytarilgan to'lov summasini Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul hisobidan ushlab qolishga roziligini bildiradi.
5.4.  To'lov tashkiloti tomonidan To'lovlar bo'yicha pul mablag'larini Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga o'tkazish bunday To'lovlarning ruxsat etilganligini aniq va shubhasiz tan olishni anglatmaydi. Bunday To'lovlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga, ushbu Qoidalarga va/yoki XTT qoidalariga muvofiq ruxsat berilmagan deb topilishi mumkin. Ushbu bilan, Xizmatlar yetkazib beruvchisi To'lovni firibgarlik deb tan olish bilan bog'liq barcha tavakkalchiliklarni o'z zimmasiga oladi va To'lov tashkilotidan Chargeback olgan taqdirda, albatta To'lov tashkilotiga pulni qaytarib berishni o'z zimmasiga oladi.
5.5.  Bank, To'lov tashkiloti tomonidan To'lovlarning ruxsat etilganligi Bank, To'lov tashkilotida shubha tug'diradigan To'lov aniqlangan taqdirda, To'lov tashkiloti To'lov tashkilotining To'lovlar Tizimi orqali bank kartalaridan foydalanish va bunday To'lovlar bo'yicha pul mablag'larini Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga o'tkazish bilan Internet-do'konda yoki Xizmatlar yetkazib beruvchisining boshqa maydonchalarida tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun To'lovlarni to'xtatib turish huquqiga ega. Pullarni o'tkazishni to'xtatib turish To'lovlarning ruxsat etilganligini tekshirish muddatiga, ammo To'lov amalga oshirilgan kundan boshlab 180 (bir yuz sakson) kalendar kundan oshmaydigan muddat davomida amalga oshiriladi.
5.6.  Bank va/yoki To'lov tashkilotiga sanksiyalarni To'lov tizimlari tayinlangunga qadar O'zbekiston Respublikasining to'lov tizimi va/yoki xalqaro to'lov tizimi tomonidan To'lov ruxsat berilmagan deb topilgan taqdirda To'lov tashkiloti ijro etilishini ta'minlash maqsadida ruxsat berilmagan To'lovlar bo'yicha summalarni Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga o'tkazmaslik huquqiga ega.
5.7.  Agar To'lov tizimlari talablarida nazarda tutilgan muddatlar tugashidan oldin To'lovlar bo'yicha sanktsiyalarni tayinlash uchun bunday sanktsiyalar tayinlansa, To'lov tashkiloti To'lov tizimlariga Xizmatlar yetkazib beruvchisi mablag'lari hisobidan ruxsat berilmagan To'lovlarning summalarini qoplab beradi.
5.8.  Agar Operatsiyalar bo'yicha sanktsiyalarni tayinlash uchun To'lov tizimlarining talablarida nazarda tutilgan muddatlardan so'ng, bunday sanktsiyalar tayinlanmasa yoki To'lov tizimlari To'lov tashkiloti tomonidan ushbu Qoidalarga muvofiq ushlab qolingan Operatsiyalarning sanktsiyasini tan olsa, To'lov tashkiloti ushlab qolingan mablag'larni Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga qaytarish majburiyatini oladi.
5.9.  Agar Chargeback summasi ko'rsatilgan foiz o'zaro nisbatidan oshib ketgan sanadan oldingi Xizmatlar yetkazib beruvchisiga nisbatan barcha To'lovlar summasining 1 (bir) foizidan oshgan taqdirda, To'lov tashkiloti To'lovlarga ishlov berishni (shu jumladan Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamlariga pullarni o'tkazishni) 180 (bir yuz sakson) kalendar kungacha muddatga to'xtatib turishga haqlidir.
5.10. Shubhali karta operatsiyalari bo'yicha To'lov tizimlarining hisobotlarida ma'lumotlar aks ettirilgan va/yoki Xizmatlar yetkazib beruvchisining to'lovlari bo'yicha Chargeback miqdori bir yil ichida Xizmatlar yetkazib beruvchisining barcha to'lovlari summasining 5 (besh) foizidan oshgan taqdirda, To'lov tashkiloti Xizmatlar yetkazib beruvchisining to'lovlarga ishlov berish, shu jumladan Xizmatlar yetkazib beruvchisining hisob raqamiga pul o'tkazishni to'xtatishga haqlidir.

6. To'lov tashkilotining Xizmatlar yetkazib beruvchilari bilan o'zaro munosabatlari tartibi

6.1.  To'lov tashkiloti "Freedom Pay" tizimida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha tuzilgan shartnomalar doirasida Xizmatlar yetkazib beruvchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshiradi. Bunda Xizmatlar yetkazib beruvchilari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tavakkalchiliklar mavjudligi borasida tekshiruvdan o'tadilar.
6.2.  Xizmatlar yetkazib beruvchisi Tovarlarni sotish, xizmatlar ko'rsatish, To'lovchi oldida ishlarni bajarishdan kelib chiqadigan barcha e'tirozlar/da'volar bo'yicha To'lovchi oldida mustaqil ravishda javob beradi.

7. To'lov tashkiloti tomonidan foydalaniladigan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi to'g'risidagi ma'lumotlar

7.1 To'lov tashkilotidagi tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi deganda moliyaviy barqarorlik va barqaror faoliyat yuritishni ta'minlash uchun tavakkalchiliklarni o'z vaqtida aniqlash, o'lchash, nazorat qilish va monitoring qilish maqsadida To'lov tashkiloti tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar majmui tushuniladi.
        Tavakkalchiliklarni samarali boshqarish uchun To'lov tashkiloti tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqdi, u quyidagilardan iborat:
- tavakkalchiliklarni aniqlash, o'lchash, nazorat qilish va monitoring qilish;
- ulardan foydalanish samaradorligini baholash;
- barcha pul operatsiyalarining amalga oshirilishi ustidan nazorat qilish;
- tavakkalchiliklarni oldini olish va minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amaliy ro'yobga chiqarish.
7.2.  To'lov tashkilotidagi tavakkalchiliklarni tartibga solishning asosiy vazifasi — bu To'lov tashkilotining aktivlari va majburiyatlarini boshqarish jarayonida xavfsizlik va likvidlik ko'rsatkichlari bilan foydalilikning maqbul o'zaro nisbatlarini saqlab qolish, ya'ni yo'qotishlarni minimallashtirish. To'lov tashkilotidagi tavakkalchiliklarni boshqarish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- tavakkalchiliklarni oldindan bilish, ularning ehtimoliy o'lchamlari va oqibatlarini aniqlash;
- ular bilan bog'liq yo'qotishlarning oldini olish yoki minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.
7.3.  Bularning barchasi To'lov tashkilotini rivojlantirishning barcha imkoniyatlaridan o'z vaqtida va izchil foydalanish va shu bilan birga tavakkalchiliklarni maqbul va boshqariladigan darajada ushlab turish uchun o'z tavakkalchiliklarini boshqarish strategiyasini ishlab chiqishni ko'zda tutadi.
7.4.  Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi chora-tadbirlar va boshqarish usullari kabi elementlar bilan tavsiflanadi. Tavakkalchiliklarni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar quyidagilar: To'lov tashkilotining agentlari va subagentlari tomonidan To'lov tashkilotining tavakkalchiliklarni boshqarish qoidalarida belgilangan tavakkalchiliklarni boshqarish talablarining bajarilishini nazorat qilishni ta'minlaydigan tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasini aniqlash; To'lov tashkilotining boshqaruv organlariga tavakkalchiliklar to'g'risida tegishli ma'lumotlarni yetkazish; To'lov tashkilotining uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlash ko'rsatkichlari va tartibini aniqlash; tavakkalchiliklarni tahlil qilish usullarini aniqlash; tavakkalchiliklarni boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni almashish tartibini aniqlash; munozarali, nostandart va favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan tizimdagi nosozliklar holatlarida o'zaro aloqa qilish tartibini aniqlash; operatsion va texnologik vositalar va protseduralarni o'zgartirish tartibini aniqlash; To'lov tashkilotida axborot xavfsizligini ta'minlash tartibini aniqlashni o'z ichiga oladi.
7.5.  Kartalar rekvizitlari to'g'risida va ulardan foydalanish bilan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlashga qo'yiladigan talablar. To'lov tashkiloti kartalar rekvizitlari to'g'risida va ulardan foydalanish bilan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash uchun quyidagi asosiy talablarga rioya qilinishini ta'minlashi shart:
-       Hech qanday vaziyatlarda saqlamaslik:
        Kartaning orqa tomonida joylashgan magnit yo'l-yo'l chizig'ining har qanday yo'llarining to'liq tarkibi; Card validation code - kartada joylashgan imzo uchun panelda bosilgan uch xonali son;
-       Faqat biznes uchun muhim bo'lgan karta to'g'risida ma'lumotlarning xuddi shu qismini saqlash (ya'ni karta egasining ismi, karta raqami, kartaning amal qilish muddati);
        PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) talablariga muvofiq kartalar rekvizitlari to'g'risida va ulardan foydalangan holda amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risida To'lov tashkilotida saqlanadigan ma'lumotlarning himoya qilinishini ta'minlash;
-       Karta rekvizitlari to'g'risida va ulardan foydalanish bilan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan barcha materiallarni faqat vakolatli shaxslar foydalanish imkoni bo'lgan xavfsiz joyda saqlash;
-       Kartalar yordamida amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi eskirgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan barcha ma'lumot tashuvchilarini yo'q qilish yoki tozalash;
7.6.  To'lov tashkilotida tavakkalchiliklarni boshqarish mansabdor shaxslarning buyruqlarini bajarish navbatini boshqarish kabi usullar bilan belgilanadi; To'lov tashkiloti agentlari tomonidan taqdim etilgan pul mablag'lari doirasida hisob-kitoblarni amalga oshirish; To'lov tashkilotida ish kunining oxirigacha hisob-kitoblarni amalga oshirish; limit taqdim etish imkoniyatini ta'minlash; tavakkalchiliklarni boshqarishning boshqa usullari.
7.7.  Mijozlarning pul mablag'larini to'plash va saqlash, benefitsiar tomonidan olingunga qadar, To'lov tashkilotining To'lov tashkilotiga To'lov xizmatlarini ko'rsatish uchun Bank tomonidan taqdim etilgan Bankning maxsus tranzit hisobvarag'ida amalga oshiriladi.

8. Nizoli vaziyatlarni tartibga solish va mijozlar bilan nizolarni hal qilish tartibi

8.1.  To'lov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlarda shartnoma shartlarining qo'llanilishini istisno etadigan, davlat hududida amalda bo'lgan, qonunchilikning imperativ normalari mavjud bo'lgan taqdirda, ko'rsatib o'tilgan imperativ normalar Qoidalar shartlaridan ustun turadi.
8.2.  Hisob-kitob Ishtirokchilari, nizolarni sud tomonidan ko'rib chiqish zarurati paydo bo'lishi uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan To'lov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq To'lov tashkiloti o'rtasidagi kelishmovchiliklar sudgacha da'vo qilish tartibida ko'rib chiqiladi.
8.3.  Hisob-kitob Ishtirokchisining vakolatli mansabdor shaxsining imzosi bilan rasmiy blankada yozma ravishda taqdim etilgan da'vosi boshqa tomonga buyurtma pochta orqali yoki qabul qiluvchiga da'vo topshirilganligini tasdiqlovchi boshqa usul bilan yuboriladi. Da'vo uchun asos paydo bo'lganidan keyin 10 (o'n) ish kuni ichida da'vo ma'lum qilinishi va uni taqdim etish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan holatlar, shuningdek ushbu holatlar yuzaga kelgan sanada ko'rsatilishi kerak. Ko'rsatilgan muddat tugaganidan keyin kelib tushgan da'volar ko'rib chiqilmaydi.
8.4.  Da'volarni ko'rib chiqish Ishtirokchilar tomonidan ushbu Qoidalar va ular bilan tuzilgan shartnomalardan kelib chiqadigan o'z funktsiyalari hisob-kitoblari va majburiyatlarini bajarish (bajarmaslik) ni belgilashga imkon beradigan holatlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. To'lov tashkiloti hisob-kitob Ishtirokchilaridan ushbu holatlarni aniqlash uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotlarni so'rashga haqlidir.
8.5.  Da'vo to'g'risidagi qaror da'vo qabul qilinganidan keyin 15 (o'n besh) kalendar kun ichida qabul qilinishi va hisob-kitob Ishtirokchisiga yozma ravishda yuborilishi kerak.
8.6.  Agar kelishmovchiliklarni da'vo tartibida hal qilish imkoni bo'lmasa, nizolar O'zbekiston Respublikasining vakolatli sudida hal qilinadi.

9. Axborot xavfsizligi choralariga rioya qilish tartibi

9.1.  Hisob-kitob Ishtirokchilari va To'lov tashkiloti ushbu qoidalarga qo'shilganligi munosabati bilan hisob-kitob Ishtirokchilariga ma'lum bo 'lgan boshqa hisob-kitob Ishtirokchilari to'g'risidagi ommabop bo'lmagan ma'lumotlarga nisbatan maxfiylikka rioya qilish majburiyatini oladi, ma'lumot:
- ushbu ma'lumotning egasi bo'lgan hisob-kitob Ishtirokchisining talabiga binoan yoki ruxsati bilan oshkor qilingan;
- ushbu Qoidalarda nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan hajmda uchinchi shaxslarga taqdim etilishi lozim bo'lgan;
- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha oshkor qilishni talab qiladigan hollar bundan mustasno.
9.2.  Hisob-kitob Ishtirokchilarining qoidalari va boshqa kelishuvlarini bajarish maqsadida uchinchi shaxsga maxfiy ma'lumotlarni taqdim etish; huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa vakolatli davlat organlarining qonuniy talabiga binoan, shuningdek O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa hollarda maxfiy ma'lumotlarni taqdim etish hisob-kitob Ishtirokchilarining maxfiyligi va xavfsizligining buzilishi hisoblanmaydi.
9.3.  To'lov tashkiloti profilaktika ishlari vaqtidan tashqari Tizimning 24/7/365 rejimida (kuniga 24 soat, haftada 7 kun, yiliga 365 kun) uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi.
9.4.  To'lov tashkiloti va hisob-kitob Ishtirokchilari To'lov tashkiloti tomonidan ularni  almashish amalga oshiriladigan yoki tizimdan foydalanish munosabati bilan, shuningdek firibgarlikni aniqlash (oldini olish) va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida hisob-kitob Ishtirokchilari uchun foydalanish imkoni bo'lgan ma'lumotlar va hujjatlarning xavfsizligini ta'minlash va himoya qilish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmalariga oladilar.
9.5.  To'lov tashkilotida qo'llaniladigan dasturiy-texnik vositalar, shu jumladan himoyaning dasturiy-texnik vositalaridan ruxsatsiz foydalanishning oldini olish vositalari va chora-tadbirlari O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan talablarga muvofiq axborotni himoya qilish darajasi va uning maxfiyligini saqlashni ta'minlashi kerak. Hisob-kitob Ishtirokchilari maxfiylikni saqlash, ruxsatsiz foydalanishning oldini olish va identifikatsiyaviy ma'lumotlarni uchinchi shaxslar tomonidan ruxsatsiz foydalanilishidan himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmalariga oladilar.
9.6.  To'xtamasdan ishlashga chidamlilik:
Servisning to'xtamasdan ishlashga chidamliligi yuklamani ilovalarning ikkita serverlari o'rtasida taqsimlash hisobiga ta'minlanadi. Agar serverlardan biridan foydalanish imkoni bo'lmagan (aloqa kanalining pasayishi, yuqori joriy yuklama, serverning ishdan chiqishi) holda barcha so'rovlar avtomatik ravishda va kechiktirmasdan onlayn rejimda qolgan serverga qayta yo'naltiriladi. Shunday qilib, serverlardan biri biron sababga ko'ra vaqtincha ishlamay qolganda, serverlarning asosiy ish rejimida mahsuldorlik balansi va kutilmagan holatlarda tranzaktsiyalarga uzluksiz ishlov berishni ta'minlashga erishiladi. Ma'lumotlar bazasi serveri zaxira serveri bilan Master-Slave replikatsiya rejimida ishlaydi va agar asosiy server ishlamay qolsa, tranzaktsiyalarga ishlov berish kodlari avtomatik ravishda zaxira serveriga o'tkaziladi.
9.7.  Zaxira nusxalash:
Ma'lumotlar bazasi serverining zaxira nusxalashi MySQL ichga o'rnatilgan vositalari tomonidan amalga oshiriladi. Nusxalash sxemasi quyidagicha: har soatda + har soatlik nusxalarni o'chirish bilan soat 1:00 da yakuniy. Ma'lumotlar saqlash joyining to'lib ketishining oldini olish uchun bir oydan katta zaxira nusxalari o'chirib tashlanadi. Tranzaktsiyalarga ishlov berish tizimining kod bazasining dolzarbligi va saqlanishi versiyalarni boshqarish tizimi tomonidan ta'minlanadi.
9.8.  Axborotni himoya qilishning kriptografik uslublaridan foydalanish:
To'lov tashkiloti maxfiy ma'lumotlarni ma'lumotlar bazalarida saqlashda, aloqa kanallarida maxfiy ma'lumotlarni uzatishda, to'lov operatsiyalarini yaxlitlik va haqiqiylik borasida verifikatsiya qilishda axborotni himoya qilishning kriptografik uslublaridan foydalanadi.
Barcha kriptografik himoya vositalari axborot tizimi tegishli komponentlarining ichiga o'rnatilgan modullari hisoblanadi va komponentning hayotiy siklini to'liq takrorlaydi.
Muhim ma'lumotlar komissiya tarkibida hosil bo'ladi. Zarur bo'lgan holda muhim ma'lumotlarning Zaxira saqlanishi kriptografik himoya vositalari sohasidagi eng yaxshi amaliyotlarga rioya qilgan holda kriptografik vositalar ishlab chiqaruvchisining yo'riqnomalariga muvofiq amalga oshiriladi.
9.9.  Server infratuzilmasidan foydalanish imkonining xavfsizligi:
Har qanday serverga ma'muriy foydalanish imkoni faqat 2048 bitli SSH2-RSA kaliti mavjudligida mumkin bo'ladi. Parollarni birma-bir ko'rib chiqish yoki boshqa ruxsat berilmagan usul bilan server infratuzilmasidan foydalanish imkonini olish mumkin emas. Ham mijozning shaxsiy kabinetiga kirishi, ham To'lov tashkiloti ma'murining tranzaktsiyalarni boshqarish kabinetiga kirishi faqat ikki faktorli avtorizatsiya vositasida amalga oshiriladi.
9.10. Antifrod:
Tizim servisidan bankning to'lov tizimiga o'tkazilgandan so'ng, to'lov kartalari bo'yicha barcha tranzaktsiyalar antifrod filtri bilan ishlov berishga uchratiladi. Qora bozorda sotiladigan karta niqobining mavjudligi, tranzaksiya amalga oshiriladigan IP-manzilning ishonchlilik darajasi, TOR mijozidan foydalanish va boshqalar kabi qoidalar to'plami asosida filtr tranzaktsiyaning tavakkalchilik darajasini hisoblab chiqadi va unga ma'lum bir reyting beradi. Merchant tomonidan o'rnatilgan tranzaktsiyalarning ishonchliligi darajasiga bog'liq ravishda bank tizimi tranzaktsiyaga ishlov beradi yoki rad etadi.

10. Ushbu qoidalarga o'zgartirishlar kiritish tartibi

10.1. Qoidalarga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar ham Qoidalarning yangi tahririni tasdiqlash yo'li bilan yoki ham Qoidalarga o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar matnini tayyorlash yo'li bilan kiritilishi mumkin.
10.2. Ishtirokchi Qoidalarga kiritilgan o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar bilan rozi bo'lmagan holda yoki, Ishtirokchi Tizimdan keyingi foydalanishni rad etishga haqlidir.
10.3. Qoidalarga keyingi o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar kiritish ushbu Qoidalar bo'limida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
10.4. Qoidalarga kiritilgan har qanday o'zgartirish va/yoki qo'shimchalar kuchga kirgandan keyin To'lov tashkilotidan keyingi foydalanish Ishtirokchilarning bunday o'zgartirishlar va/yoki qo'shimchalar bilan roziligini anglatadi.

11. To'lov tashkilotining rekvizitlari

"FREEDOM PAYMENTS"MChJ QK
Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,
Mirobod tumani, Nukus ko'chasi, 29-uy,
301-ofis.
STIR: 305614419
Bank rekvizitlari:
"Universal bank" ATB bosh ofisi
h/r: 2020 8000 9008 9437 5001
MFO: 00973, IFUT: 63110
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Manzil va kontaktlar
Tashkilot PCI DSS standarti talablariga javob beradi

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 23.04.2020 yildagi 5-sonli to'lov tashkilotining litsenziyasi
O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, ko'chasi. Shevchenko, 21A, 301-uy
Ish vaqti: 10:00 - 19:00
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Instagram FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Kompaniya
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Yordam
Xizmatlar