Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 
Shaxsiy hisobingizga kiring

PAYBOX.money" TIZIMIDA XIZMATLAR KO'RSATISH SHARTNOMASI

Toshkent shahri «____» ____________ 2022 y.


"PAYBOX" mas'uliyati cheklangan jamiyati, bundan buyon matnda "Tashkilot" deb yuritiladi, Bir tomondan Nizom asosida faoliyat yuritayotgan Bosh direktor Ziyamova Umida Abdurashidovna va boshqa tomondan__________________, bundan keyin "Korxona" deb ataladi, _______________________shaxsi otidan,
______________________________________asosida harakat qiladi, birgalikda "Tomonlar" deb va alohida-alohida "Tomon" deb chaqiriladi yoki yuqorida aytib o'tilganidek, xizmatlarni ko'rsatish uchun "PAYBOX.money" tizimida (keyingi o'rinlarda matnda "Shartnoma") quyidagilar to'g'risida ushbu Shartnomani tuzdilar:


1. Shartnomada ishlatiladigan atamalar va ta'riflar

1) To'lov – tizim orqali Korxona tomonidan sotiladigan tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun To'lovchi tomonidan Korxona foydasiga to'langan naqd pulsiz to'lov operatsiyasi.
2) Tranzaksiya – pulni bir hisobdan boshqasiga o'tkazishdan iborat bank operatsiyasi.
3) Xizmat – o 'zbekiston Respublikasi Milliy banki litsenziyasiga muvofiq to' lov xizmati
4) To'lovchi – Tizim orqali to'lovlarni amalga oshiradigan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs.
5) PAYBOX.money " tizimi / Tizim-Tashkilot tomonidan foydalaniladigan va Korxona foydasiga To'lovlarni qabul qilish doirasida Tashkilot, Bank, To'lovchi va Korxonaning axborot-texnologik hamkorligini ta'minlaydigan dasturiy-apparat kompleksi.
6)  Hisob – kitoblar ishtirokchilari-Bank, To'lovchi, Korxona.
7) Internet-do'kon – bu internetda noyob veb-manzilga ega bo'lgan Korxonaning dasturiy ta'minot manbai bo'lib, u Internet orqali sotiladigan tovarlar/ishlar/xizmatlar to'g'risida ma'lumot taqdim etishni, shuningdek ularni sotib olish uchun To'lovchilardan buyurtmalarni qabul qilishni ta'minlaydi
8) Shaxsiy hisob – 2.2-bandda nazarda tutilgan xizmatlardan foydalanishni ta'minlaydigan tizim doirasida Korxonaga taqdim etiladigan Tashkilot veb-saytidagi Korxonaning ixtisoslashtirilgan bo'limi. Shartnoma, shuningdek Korxona tomonidan To'lovlarning holati to'g'risida "Real vaqtda" ma'lumot olish, qabul qilingan To'lovlar registrlarini tushirish.
9) Chargeback (Dispute Financial) – emitent bankning shartnoma doirasida to'langan xizmatlarni taqdim etish bo'yicha majburiyatlarni Korxona tomonidan lozim darajada bajarilmagan taqdirda yoki karta hisobvarag'idan to'lov amalga oshirilgan karta egasining arizasi emitent bankka kelib tushgan taqdirda, bahsli bitim summasini karta egasiga qaytarish zarurligi to'g'risidagi talabi. Ushbu karta – xizmatlar uchun to'lovlar.
10) Bank / Bank – ekvayer-Tashkilotning sherigi bo'lgan va "PAYBOX.money" tizimidan foydalangan holda Korxonaning Internet-do'konlari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarning kecha-kunduz avtorizatsiyasini ta'minlaydigan O'zbekiston Respublikasining tijorat banki.
11) Xalqaro to'lov tizimi (keyingi o'rinlarda - XTT) – ushbu tizimning to'lov vositalarining yagona standartlaridan foydalangan holda turli mamlakatlar banklari o'rtasida hisob-kitoblar tizimi.
12) XTT qoidalari – XTT ishtirokchilari faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar to'plami.
13) Tranzaksiya reyestri (keyingi o'rinlarda reyestrlar deb ataladi) - Tashkilot Tizimi orqali avtomatik ravishda shakllantiriladigan Tashkilot hisoboti. Reyestrlar ko 'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasini shakllantirish uchun asos bo' ladi, bunda Tomonlar kelishgan davr uchun ko 'rsatilgan xizmatlarning umumiy summasi ko'rsatiladi. Ro'yxatdan o'tish-bu tashkilot tizimi orqali korxona foydasiga yo'naltirilgan barcha arizalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron fayl.

2. Shartnoma Izohi

2.1. Tashkilot Korxonaga To'lovlarni qabul qilishni ta'minlash bo'yicha xizmatlarni Tashkilotning hisob-kitoblar ishtirokchilari bilan axborot va texnologik hamkorligini tashkil etish va ta'minlash, shuningdek, korxona tomonidan sotiladigan tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun To'lovlar bo'yicha mablag'larni Tizim orqali Korxonaga o'tkazishni ta'minlash orqali taqdim etadi va Korxona Tashkilotga haq to'lash majburiyatini oladi. Shartnomada Tomonlar tomonidan tasdiqlangan miqdor, muddatlar va shartlar (keyingi o'rinlarda Xizmatlar deb ataladi).

2.2. Tashkilot tomonidan Tizim doirasida Korxonaga taqdim etiladigan axborot-texnologik Xizmatlar Korxonaning iltimosiga binoan quyidagi Xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

2.2.1. To'lov tizimlarini ulash uchun shlyuz;
2.2.2. Integratsiya va tranzaktsiyalarni yaratish;
2.2.2.1. Korxonani ulash uchun API;
2.2.2.2. CMS-ga ulanish uchun modullar;
2.2.2.3. To'lov va ularni hisobga olish uchun hisob-kitob xizmati;
2.2.3. Korxonaning mijoz interfeysi (shaxsiy hisob);
2.2.4. Hisobot moduli;
2.2.4.1. Tranzaktsiyalarni monitoring qilish funktsiyasi;
2.2.4.2. Tranzaksiya statistikasi xizmati;
2.2.4.3. Shartnoma registrini tushirish funktsiyasi;
2.2.4.4. Korxonaga shartnoma registrini avtomatik ravishda yuborish funktsiyasi;
2.2.5. Ruxsat etilgan operatsiyalar moduli;
2.2.5.1. To'lovlarni qabul qilish xizmati;
2.2.5.2. To'lovni qaytarish xizmati;
2.2.6. To'lovchilarni xabardor qilish moduli;
2.2.6.1. Elektron pochta va/yoki boshqa manbaga bildirishnoma yuborish;
2.2.6.2. Tashkilot veb-saytida tranzaktsiyalarni qidirish;
2.2.7. Tashkilot Tizimini texnik qo'llab-quvvatlash uchun murojaatlarni yaratish moduli;
2.2.8. "PAYBOX.money" Elektron pul tizimi doirasida mobil tijorat xizmati;
2.2.9. "SecureBox" anti-frod monitoring xizmati.
3. Tomonlarning o'zaro munosabatlari tartibi va o'zaro hisob-kitoblar tartibi.
3.1. Shartnoma tuzilgan kundan boshlab 10 (o'n) ish kuni ichida Tashkilot Tizimda To'lovlarni qabul qilishning Korxona uchun mavjud bo'lgan usullarining umumiy ro'yxatini tuzadi va tegishli sozlashlarni amalga oshiradi.
3.2. Korxona o'zining onlayn-do'konini Tashkilot veb-saytida joylashgan ulanish bo'yicha ko'rsatmalarga muvofiq Tizimga ulaydi. Ulanish natijasida Korxonaga shaxsiy hisob qaydnomasi taqdim etiladi, unda Korxona Tizimning barcha axborot va texnologik imkoniyatlarini, shuningdek Shartnomada ko'rsatilgan 2.2 - bandda nazarda tutilgan xizmatlarni o'z ichiga oladi.
3.3. Tashkilot Tizim orqali Shartnomaning 15-qismida (Tomonlarning tafsilotlari) ko'rsatilgan Tashkilotning joriy hisobvarag'iga tushgan Korxona foydasiga qabul qilingan To'lovlar uchun mablag' yig'adi.
3.4. Tashkilot qabul qilingan To'lovlar bo'yicha mablag'larni Shartnomaning 15-qismida (Tomonlarning tafsilotlari) ko'rsatilgan Korxonaning joriy hisobvarag'iga ish haqini olib tashlagan holda, shuningdek ushbu Shartnomada va/yoki unga ilova qilingan muddatlarda va shartlarda o'tkazadi.
3.5. To'lovlarni qabul qilish uchun Tashkilotning ish haqi qabul qilingan To'lovlar miqdorining ma'lum bir foiz stavkasini tashkil etadi, ularning miqdori Shartnomada 2-ilovada ko'rsatilgan va Tizim tomonidan avtomatik ravishda tuzilgan registrlar asosida hisoblanadi.
3.6. Barcha hisob-kitoblar va To'lovlar Tomonlar tomonidan naqd pulsiz shaklda, O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasida amalga oshiriladi.
3.7. Tashkilot har oy hisobot oyidan keyingi oyning 10 (o'ninchi) kunigacha elektron shaklda shakllantiradi va Korxonalar reyestrlar asosida ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi ______________ elektron manziliga yuboradi.
3.8. Korxona ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi olingan kundan boshlab 10 (o'n) ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda reyestrlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarni solishtirishga majburdir. E'tirozlar bo'lmagan taqdirda, tashkilot ushbu bandda ko'rsatilgan muddatda Korxonaga ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasining 2 (ikki) nusxasini va ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasida ko'rsatilgan kompensatsiya summasiga schyot-fakturani imzolaydi va yuboradi.
3.9. Kompaniya Tashkilotdan olinganidan keyin 5 (besh) ish kuni ichida Tomonlar tomonidan imzolangan ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasining bir nusxasini imzolaydi va Tashkilotga yuboradi. Ikkinchi nusxasi Korxonada qoladi.
3.10. Agar reestrlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan rozi bo'lmasa, Korxona 3.9-bandda ko'rsatilgan muddat ichida Shartnomalarni muvofiqlashtirishni amalga oshirish uchun tashkilotga asoslantirilgan asoslash va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etadi.
3.11. Korxonaning asosli asoslari olingan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida Tashkilot Korxona tomonidan aniqlangan kelishmovchiliklarni yarashtirishga majburdir. Agar yarashuvni amalga oshirishda nomuvofiqliklar tasdiqlansa, Tashkilot Shartnomaning ushbu bandida belgilangan muddat ichida tuzatilgan ma'lumotlar asosida ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasini tuzadi. Bundan tashqari, tomonlar Shartnomaning 3.8-3.9 bandlar asosida harakat qilishadi.
3.12. Agar Korxona 5 (besh) ish kuni ichida Tashkilotga o'z tomonidan imzolangan xizmatlar dalolatnomasini yoki Shartnomaning 3.10-bandida nazarda tutilgan asosli asosni taqdim etmasa, ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi korxona tomonidan qabul qilingan, xizmatlar esa tashkilot tomonidan to'g'ri ko'rsatilgan deb hisoblanadi.
3.13. Tashkilot qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchisi emas (keyingi o'rinlarda QQS deb yuritiladi).
4. Tomonlarning huquqlari va majburiyatlari
4.1. Tashkilot o'z zimmasiga oladi:
4.1.1. Shartnoma tuzilgan sanadan e'tiboran 10 (o' n) ish kunidan kechiktirmay To'lovchilardan Korxona foydasiga to'lovlarni qabul qilish, shuningdek tizimni Korxona bilan axborot almashish maqsadida tizimning tegishli sozlanishini, shuningdek tizimning kecha-kunduz ishlashini ta'minlasin.
4.1.2. Haqiqiy vaqtda Korxonaga qabul qilingan To'lovning tafsilotlarini to'liq aniqlash mumkin bo'lgan noyob raqamni ko'rsatgan holda qabul qilingan To'lovning elektron tasdig'ini (tizim xabari) yuborsin.
4.1.3. Shartnomaga 2-ilovada ko'rsatilgan har qanday xizmatning vakolatlari bekor qilingan (to'xtatilgan) taqdirda To'lovlarni qabul qilishni darhol to'xtatsin. Tomonlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bunday to'xtatib turish Shartnomani buzmaydi va mulkiy sanktsiyalar va Tashkilot uchun boshqa salbiy oqibatlarni qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin emas.
4.1.4. Xizmatlarni to'xtatib turish to'g'risida Korxonani to'xtatib turish sababi va muddati ko'rsatilgan holda bunday to'xtatib turish sanasidan kechiktirmay xabardor qilsin.
4.1.5. Shartnomaning 15-qismida (Tomonlarning tafsilotlari) ko'rsatilgan Korxonaning bank hisobvarag'iga To'lovchilardan olingan barcha To'lovlar miqdorini, shuningdek Shartnomaga 2-ilovada nazarda tutilgan muddatlarda o'tkazsin.
4.1.6. Shartnomaning 7-bo'limi shartlariga muvofiq tizimni texnik qo'llab-quvvatlasin.
4.1.7. Har bir kun uchun (Toshkent shahri vaqti bo 'yicha 00 soat 00 daqiqa 00 sekunddan 23 soat 59 daqiqa 59 sekundgacha) reyestrlarni tuzish va hosil bo' lgan reyestrlarni 23 soat 59 daqiqa 59 soniyadan kechiktirmay 4.1.2-bandga muvofiq to'lov to'g'risidagi axborot yuborilgan kundan keyingi birinchi ish kuni Toshkent shahri vaqti bo' yicha: _________________ elektron pochta manziliga yuborsin. Registrlar shakllari shartnomaga 3-ilovada belgilanadi. O'tkazmalar bo'lmagan taqdirda, Tashkilot Korxonaga nol qiymatli registrlarni yuboradi. O'tkazilgan o'tkazmalar registrlari asosida oylik to'lov registrlari shakllantiriladi. Tashkilot tomonidan berilgan registrlardagi ma'lumotlarni bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
4.1.8. O'zbekiston Respublikasining "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg' in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonun talablarini, shu jumladan mijozlarni lozim darajada tekshirish (identifikatsiyalashni o'tkazish), sanksiya ro' yxatlari bo 'yicha tekshirishni o' tkazish, to'lovlarni legallashtirish (yuvish) vositasi sifatida ishlatish ehtimolini istisno qilish, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlar va terrorizmni moliyalashtirish chora-tadbirlarini o' z vaqtida va to'liq hajmda bajarsin.
4.1.9. O 'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy banki, boshqa davlat organlari tomonidan To'lovlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etish to'g'risida so'rov olingan taqdirda yoki bank tomonidan Korxona va To'lovchilar operatsiyalarini tahlil qilish doirasida Tashkilot axborot yig'ish uchun qo 'shimcha vaqt talab qilmaydigan operatsiyalar to'g'risidagi mavjud ma'lumotlar, ma 'lumotlar va hujjatlarni taqdim etish majburiyatini oladi.
4.1.10.Tashkilot va/yoki Bank va / yoki MPS tomonidan har qanday To'lovlar noto'g'ri, takrorlangan, shubhali, shuningdek tasdiqlangan firibgarlik operatsiyalari deb tan olingan taqdirda, Tashkilot bunday to'lovlarni bekor qilishi shart.
4.2. Tashkilot quyidagi huquqlarga ega:
4.2.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha ish haqi miqdorini bir tomonlama tartibda o'zgartirish, Korxonani kamida 10 (o'n) ish kuni oldin oldindan xabardor qilSIN.
4.2.2. Vaqtincha bir tomonlama tartibda, Korxonani majburiy oldindan xabardor qilgan holda, sabablarini ko 'rsatgan holda, Shartnoma bo' yicha majburiyatlarning bajarilishini quyidagi hollarda to'xtatib tursin:
4.2.2.1. Korxonaning texnik infratuzilmasiga yoki ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minotga ulangan har qanday apparat va dasturiy ta'minotdan foydalanishga to'sqinlik qiladigan holatlarning paydo bo'lishi-bunday holatlarning amal qilish muddati davomida;
4.2.2.2. Tashkilotning fikriga ko'ra, Tashkilot va/yoki Korxona uchun katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan Tomonlarga bog'liq bo'lmagan holatlarning paydo bo'lishi - bunday holatlarning amal qilishi muddatida;
4.2.2.3. Korxona tomonidan Shartnomada nazarda tutilgan har qanday majburiyatlarning buzilishi - Korxona tomonidan yo'l qo'yilgan qoidabuzarlik to'liq bartaraf etilgunga qadar.
4.2.3. XTT qoidalariga muvofiq har qanday nizo va kelishmovchiliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki bo'lgan operatsiyalarning pul summalarini keyingi To'lovlardan o'tkazmaslik yoki ushlab qolmaslik haqida.
4.2.4. Tafovutlar aniqlangan taqdirda Korxonadan Shartnoma bo'yicha hisob-kitoblarni oraliq taqqoslashni talab qilish.
4.2.5. Korxona bilan hamkorlik to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek Korxona va/yoki uning xizmatlarini identifikatsiya qilish vositasi bo'lgan savdo belgilarini yoki boshqa rasmlarni tegishli to'lovlarni qabul qilish punktlarida, bosma materiallarda va Tashkilot tomonidan To'lovchilardan To'lovlarni qabul qilish uchun foydalaniladigan Internet saytlarida joylashtirsin.
4.2.6. Tashkilot Shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda Korxona uchun ularni takomillashtirish yo'nalishi bo'yicha o'zgartirishga, korxonani majburiy ravishda xabardor qilishga haqlidir.
4.2.7. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun tashkilot o'z huquqlari va vakolatlarining bir qismini uchinchi shaxslarga topshirishga haqlidir. Tashkilotning ushbu Shartnoma bo'yicha o'z huquq va vakolatlarini topshirishi tashkilotni u bo'yicha majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi va ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni buzganlik uchun Tashkilotdan javobgarlikni olib tashlamaydi.
4.2.8. Tashkilot Korxonadan (uning vakilidan) Korxonani (uning vakilini) lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etishni, benefitsiar mulkdorni aniqlashni, shuningdek soliq rezidentligi, amalga oshirilayotgan operatsiyalarning faoliyat turi va moliyalashtirish manbai to'g'risidagi ma' lumotlarni, operatsiyalarni o'tkazish bilan bog'liq hujjatlarni, shuningdek,
Korxona tomonidan amalga oshiriladigan To'lov operatsiyalarining qonun hujjatlariga muvofiqlig haqida so'rashga haqli.
4.2.9. Tashkilot "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ – huquqiy hujjatlari va XTT qoidalarida nazarda tutilgan hollarda Korxonaga ishbilarmonlik munosabatlarini davom ettirishdan, To'lovlarni qabul qilish bo'yicha operatsiyalarni o'tkazishdan bosh tortishga va/yoki Korxona operatsiyalarini to'xtatib turishga haqlidir.
4.2.10.Приостановить исполнение обязательств по Договору в отношении Предприятия при наличии обоснованных предположений о возможных фактах мошенничества либо иной незаконной деятельности такого Предприятия, связанной с использованием информационных систем и/или реализацией Запрещенных товаров, до момента выяснения/урегулирования спорной ситуации.
4.2.11. Firibgarlik operatsiyalariga shubha qilingan taqdirda, Korxonani yozma ravishda xabardor qilgan holda, Tizim orqali Korxonaning onlayn-do'konlarida amalga oshirilgan operatsiyalar uchun pul o'tkazish muddatini bir tomonlama o'zgartirish.
4.2.12.Soxta operatsiyalarga shubha qilingan taqdirda tranzaktsion, kunlik, oylik limit miqdorini bir tomonlama ravishda o'zgartirish.
4.3. Korxona o'z zimmasiga oladi:
4.3.1. Tizim bilan ishlashning barcha talablari va qoidalariga, shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan Tizimdagi shaxsiy hisob uchun foydalanish ko'rsatmalariga, shuningdek Tashkilotning barcha ko'rsatmalariga (shu jumladan ma'lum bir mahsulot, ish, xizmat uchun to'lashda tizim tomonidan berilgan to'lovning ma'lum bir turi bo'yicha ko'rsatmalarga) rioya qilish.
4.3.2. To'lovlarni qabul qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va ishonchli tarzda taqdim etish.
4.3.3. Tizimdan har qanday faoliyatda, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari va/yoki XTT qoidalarini buzadigan tadbirkorlik faoliyati bilan cheklanib qolmasdan foydalanmaslik.
4.3.4. Korxonaning barcha tegishli soliqlarini mustaqil ravishda to'lash.
4.3.5. Tashkilotning so'roviga ko'ra Tashkilotga Korxona faoliyati to'g'risidagi axborotni va tashkilot tomonidan O'zbekiston Respublikasi shartnomasida va qonun hujjatlarida hamda Tashkilotning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni, shu jumladan, foydali mulkdorlar to'g'risidagi axborot so'rovi kelib tushgan paytdan e'tiboran 2 (ikki) ish kuni mobaynida taqdim etish.
4.3.6. Tashkilotga so'rov kelib tushgan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida Tashkilotning birinchi yozma talabiga binoan tovarlarni etkazib berish va/yoki xizmatlar ko'rsatish to'g'risida tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish.
4.3.7. Tashkilotning XTT qoidalarini buzganligi sababli jarimalar va boshqa ushlab qolishlar bilan bog'liq zararlarni, shuningdek jarimalar va boshqa ushlab qolishlar natijasida Korxona tomonidan XTT qoidalarini buzish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash;
4.3.8. Tashkilotga zarar etkazilishining oldini olish maqsadida Tashkilotga 3 (uch) ish kuni ichida vakolatli organlar tomonidan Korxonaga nisbatan cheklovchi qarorlar/harakatlar qabul qilinganligi to'g'risida yozma ravishda xabar berish, masalan:
4.3.8.1. Korxonani majburiy qayta tashkil etish yoki tugatish;
4.3.8.2. Korxonaning har qanday bank hisobvaraqlari bo'yicha xarajatlar operatsiyalarini to'xtatib turish;
4.3.8.3. Korxonaning pul va/yoki boshqa mol-mulkini hibsga olish;
4.3.8.4. Ushbu Shartnomani bajarish uchun zarur bo'lgan boshqa qarorlar yoki harakatlar;
4.3.9. Tashkilotga ushbu Shartnomani tuzishda, shuningdek benefitsiar, ijro etuvchi organ, telefon raqamlari, faks raqamlari, elektron pochta, yuridik/haqiqiy manzillar, bank rekvizitlari, ta'sis hujjatlari va Tashkilot korxonasi tomonidan taqdim etilgan boshqa ma'lumotlarni 3 (uch) ishchi davomida o'zgartirganda taqdim etilgan hujjatlarga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida yozma ravishda xabar berish bunday o'zgarishlar/qo'shimchalar kunidan boshlab hisoblanadi.
4.3.10.Kompaniya to'lovchining past sifatli va/yoki to'liq bo'lmagan tovarlarni va/yoki e'lon qilingan xususiyatlarga yoki tavsifga mos kelmaydigan tovarlarni olishda da'volar bergan taqdirda yoki tovarlar belgilangan muddatda etkazib berilmagan bo'lsa, shuningdek xizmatlarni bajarmagan va/yoki lozim darajada bajarmagan hollarda, tashkilotni jalb qilmasdan to'lovchilarning da'volarini mustaqil ravishda tomonlarning kelishuvi va qaytarish tartibini hal qilishga majburdir, agar o 'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa.
4.3.11.Tashkilotga kartalarning tafsilotlari va ulardan foydalangan holda Tashkilot Tizimi orqali amalga oshirilgan To'lovlar to'g'risida Korxonaga ma'lum bo'lgan murosaga kelish holatlari (yoki Korxonada murosaga kelishda shubha paydo bo'lishi) to'g'risida darhol ma'lumot berish.
4.4. Korxona quyidagi huquqlarga ega:
4.4.1. Tizim va uning xizmatlaridan har qanday mavjud va taqiqlanmagan usulda foydalanish.
4.4.2. Tizimga tizim ruxsat bergan har qanday qulay usulda kirish.
4.4.3. O 'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq Tashkilot tizimidan foydalangan holda kartochkalardan foydalangan holda qabul qilingan To'lovlar to'g'risida Tashkilotdan axborot so'rash. Axborot Tashkilot tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan talablar va cheklovlarni hisobga olgan holda taqdim etiladi;
4.4.4. Shartnomaning amal qilish muddati davomida Tashkilotning savdo belgisini (xizmat ko'rsatish belgisini) Shartnomaning bajarilishi bilan bog'liq barcha reklama turlari va axborot materiallariga joylashtirish, bu haqda Tashkilotni oldindan xabardor qilish va tashkilotning yozma roziligini olish.
4.4.5. Internet-do'konning veb-saytida tizim logotipini va Tashkilotning veb-saytiga (va/yoki To'lov tizimining veb-saytiga, agar bunday talab mavjud bo'lsa) tegishli gipermatnli havolani joylashtirib, to'lovchilar kirish huquqiga ega bo'lishi kerak bo'lgan tizim orqali to'lovlarni amalga oshirish shartlarini tavsiflash.

5. Chargeback, To'lovchiga pulni qaytarib berish

5.1. Tashkilot / bank tomonidan Chargeback talablari olingan taqdirda, tashkilot tovar/ish/xizmatlarni etkazib berish bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish to'g'risida Korxonaga yozma talab bilan (qog'ozda yoki elektron shaklda) murojaat qiladi.
5.2. Kompaniya Tashkilotga Shartnoma shartlariga muvofiq Tashkilot tomonidan talab qilingan hujjatlarni bunday so'rov olingan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida taqdim etishi kerak.
5.3. Agar Korxonadan 5.1-bandga muvofiq Tashkilot/bankka taqdim etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bo'lmasa, 5.2. yoki 5.2-bandda ko'rsatilgan muddatda taqdim etilmagan taqdirda, yoki Korxona o'z majburiyatlarini to'lovchi oldida bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi faktiga binoan yoki bitim shubhasiz XTT / bank tomonidan firibgar deb tan olingan taqdirda, Tashkilot o'z mablag'lari hisobidan to'lovchiga qaytarilishi kerak bo'lgan operatsiya miqdorini qaytaradi va keyinchalik ushbu summani korxona hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul hisobidan ushlab qoladi. Korxona shu bilan Tashkilot tomonidan Tashkilot yoki bank tomonidan to'lovchiga qaytarilgan bitim miqdorini Korxona hisobvarag'iga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul mablag'lari hisobidan ushlab qolishiga roziligini bildiradi.
5.4. Tashkilot tomonidan Korxonaning hisobvarag'iga operatsiyalar bo'yicha pul mablag'larini kiritish bunday operatsiyalarning ruxsat etilganligini yakuniy va shubhasiz tan olishni anglatmaydi. Bunday bitimlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, Shartnomaga va/yoki XTT qoidalariga muvofiq ruxsatsiz deb e'tirof etilishi mumkin. Shu bilan korxona operatsiyani firibgar deb tan olish bilan bog'liq barcha xavflarni o'z zimmasiga oladi va agar tashkilot Chargeback-ni olgan bo'lsa, albatta Tashkilotga pulni qaytarib berishni o'z zimmasiga oladi.
5.5. Agar bank tomonidan aniqlangan bo'lsa, uning ruxsati bankda, Tashkilotda shubha tug'dirsa, Tashkilot tashkilotning Internet-to'lovlar tizimi orqali kartalardan foydalangan holda Korxonaning Internet-do'konida tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun To'lovlarni to'xtatib turish va bunday operatsiyalar uchun pulni Korxona hisobvarag'iga o'tkazish huquqiga ega. Pul o'tkazmalarini to'xtatib turish tranzaktsiyalarni sanktsiyalashni tekshirish muddati davomida amalga oshiriladi, ammo bitim amalga oshirilgan kundan boshlab 180 (yuz sakson) kalendar kundan oshmasligi kerak.
5.6. Agar XTT bankka, XTT Tashkilotiga sanktsiyalar tayinlangunga qadar bitimlarning ruxsatsiz ekanligini tan olgan bo'lsa, tashkilot ijro etilishini ta'minlash uchun summalarni ruxsatsiz operatsiyalar bo'yicha Korxona hisobvarag'iga o'tkazmaslikka haqlidir.
5.7. Agar tranzaktsiyalar bo'yicha sanktsiyalarni tayinlash uchun XTT talablarida nazarda tutilgan muddatlar tugashidan oldin bunday sanktsiyalar tayinlansa, Tashkilot XTT tomonidan Korxona mablag'lari hisobidan ruxsatsiz operatsiyalar miqdorini qoplaydi.
5.8. Agar tranzaktsiyalar bo'yicha sanktsiyalarni tayinlash uchun XTT talablarida nazarda tutilgan muddatlar tugagandan so'ng, Tashkilotning bunday sanktsiyalari tayinlanmasa yoki XTT Shartnomaning ushbu bandiga muvofiq Tashkilot tomonidan ushlab qolingan bitimlarning sanktsiyasini tan olsa, Tashkilot ushlab qolingan mablag'larni Korxona hisobvarag'iga qaytarish majburiyatini oladi.
5.9. Agar Chargeback summasi belgilangan foizdan oshib ketgan sanadan oldingi Korxonaga nisbatan barcha operatsiyalar summasining 1 (bir) foizidan oshsa, Tashkilot 180 (yuz sakson) kalendar kungacha bo'lgan muddatga operatsiyalarni qayta ishlashni (shu jumladan, Korxonalar hisob raqamlariga pul o'tkazishni) to'xtatishga haqlidir.
5.10. Shubhali karta operatsiyalari bo'yicha XTT hisobotlarida ma'lumotlar aks ettirilgan taqdirda va / yoki Korxona operatsiyalari bo'yicha to'lovlar miqdori bir yil ichida Korxonaning barcha operatsiyalari summasining 5 (besh) foizidan oshgan bo'lsa, Tashkilot Korxona operatsiyalarini qayta ishlashni, shu jumladan Korxona hisobvarag'iga pul o'tkazishni to'xtatishga haqlidir.

6.  Tomonlarning Javobgarligi

6.1. Tashkilot o'z majburiyatlarini 4.1.5-bandning qoidalariga muvofiq bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, ko 'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasida ko' rsatilgan haq summasining 0,1% (o'ndan bir qismi) miqdorida, kechiktirilgan har bir kun uchun, lekin bunday summaning 10 (o' n) foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'lovini talab qilishga haqlidir.
6.2. Korxona o'z majburiyatlarini ko'rsatilgan Shartnomaning 3.8-3.9 -bandning qoidalariga muvofiq bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, Tashkilot kechiktirilgan har bir kun uchun ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasida ko'rsatilgan mukofot miqdorining 0,1 % (o'ndan biri) miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqlidir lekin bunday summaning 10 (o' n) foizidan ko 'p bo' lmagan miqdorda jarima to ' lovini talab qilishga haqli.
6.3. Shartnomada nazarda tutilgan jarima summalari bir Tomon tomonidan tegishli xabarnoma olingan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida to'lanadi va huquqlari majburiyatlarning bajarilmasligi yoki lozim darajada bajarilmasligi bilan buzilgan boshqa tomondan hisob-kitob qilinadi.
6.4. Jarimani to'lash Tomonlarni Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.
6.5. Penya jarimalar, to'lanmagan jarimalar va jarimalarni undirish huquqdir, lekin Tomonlarning majburiyati emas.
6.6. Korxona Internet-do'konni boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning Shartnoma talablarini buzgan holda Tashkilot tizimi orqali amalga oshirilgan To'lovlarga nisbatan harakatlari, shuningdek tashkilot va hisob-kitob ishtirokchilariga qarshi qaratilgan harakatlari uchun Tashkilot oldida to'liq javobgar bo'ladi.
6.7. Tashkilot tizimni boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning Shartnoma talablarini buzgan holda tashkilot tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlarga nisbatan harakatlari, shuningdek hisob-kitob ishtirokchilariga qarshi qaratilgan harakatlari uchun Korxona oldida to'liq javobgar bo'ladi.
6.8. Korxona o'z faoliyatini amalga oshirishda, shu jumladan Tashkilot tizimi orqali faoliyatni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablari shartnomasi shartlariga rioya etmasligi natijasida Tashkilot va uchinchi shaxslarga haqiqatda yetkazilgan zararlar uchun javob beradi.
6.9. Tashkilot o'z faoliyatini amalga oshirishda, shu jumladan o'z tizimi orqali faoliyatni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablariga rioya qilmaslik natijasida uchinchi shaxslarga, Korxonaga haqiqatda yetkazilgan zararlar uchun javob beradi.
6.10. Tashkilot Korxona va to'lovchi o'rtasida Korxona tomonidan sotiladigan tovarlar/ ishlar/xizmatlar bo'yicha kelishmovchiliklar va nizolar yuzaga kelgan taqdirda javobgar bo'lmaydi.
6.11. Tashkilot, Tashkilotning aybi bilan yuzaga kelgan texnik vositalar, dasturiy ta'minot, energiya ta'minoti va ma'lumotlarni uzatish tizimlarining buzilishi uchun javobgar emas.
6.12. Tashkilot Korxonaning axborot materiallari va resurslariga va to'lov xizmatlariga joylashtirish uchun Korxona tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning mazmuni uchun javobgar emas.
6.13. Agar Tashkilot to'lovchilar oldidagi majburiyatlarini bajarmaganligi sababli to'lovchilar tomonidan taqdim etilgan arizalar munosabati bilan Korxonaning harakati yoki harakatsizligi tufayli biron bir zarar ko'rgan bo'lsa, Korxona ushbu zararni to'liq qoplash majburiyatini oladi.
6.14. Agar Korxona Tashkilotning korxona oldidagi majburiyatlarini lozim darajada va (yoki) o'z vaqtida bajarmaganligi sababli Tashkilotning harakati yoki harakatsizligi bilan bog'liq har qanday zarar ko'rgan bo'lsa, Tashkilot ushbu yo'qotishlarni to'liq qoplashni o'z zimmasiga oladi.
6.15. Korxona Tashkilot oldidagi majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi va (yoki) o'z vaqtida bajarmaganligi sababli Korxonaning harakati yoki harakatsizligi bilan bog' liq haqiqatda yetkazilgan zararlar Tashkilot tomonidan yuzaga kelgan taqdirda, Korxona mazkur zararlarni to'liq hajmda qoplashga majburdir.
6.16. Tomonlar 8-bo'limda ko'rsatilgan maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilish yoki yo'qotishda javobgardir. Shartnoma (Maxfiylik), O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq.
6.17. Agar bunday kechikish Tashkilotga ushbu Shartnomaning 15-qismida (Tomonlarning tafsilotlari) Korxona tomonidan ko'rsatilgan korxona tafsilotlarining o'zgarishi to'g'risida o'z vaqtida yozma ravishda xabar berilmaganligi sababli, shuningdek Korxona ushbu shartnoma shartlarini buzgan taqdirda, Tashkilot Korxonaga ish haqini o'tkazishni kechiktirgani uchun javobgar bo'lmaydi.
6.18. Tashkilot yuqorida ko'rsatilgan to'lovlarni amalga oshirishda Korxona tomonidan foydalaniladigan dasturiy ta'minot va elektron aloqa kanallarining ishlamay qolishi bilan bog'liq bo'lgan Korxonaning onlayn-do'koni orqali kartalardan foydalangan holda yuzaga kelgan nizolar va kelishmovchiliklar uchun, shuningdek, ushbu To'lovlarni amalga oshirishda Korxona tomonidan axborotni himoya qilishni ta'minlash bilan bog'liq vaziyatlarda va korxonaning aybi bilan yuzaga kelgan boshqa holatlarda javobgar bo'lmaydi.
6.19. Agar bunday zararlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan sotish taqiqlangan va xalqaro to' lov tizimlari qoidalariga muvofiq Internet orqali sotish taqiqlangan Korxonaning tovarlari/ishlari/xizmatlarini sotish bilan bog'liq bo'lsa, Korxona Tashkilot tomonidan ko'rilgan har qanday zararning o'rnini qoplashi shart.
6.20. Agar Korxonaning xatti-harakatlari Tashkilotning ishbilarmonlik obro'siga zarar etkazilishiga (shu jumladan haqiqiy zarar va yo'qotilgan foyda) va/yoki zarar etkazilishiga olib keladigan bo'lsa, Korxona Tashkilotga etkazilgan zarar/ziyonni qoplaydi, uning miqdori Tashkilot tomonidan taqdim etilgan yozma da'voda ko'rsatilgan va har ikki Tomon tomonidan imzolangan kelishuv akti bilan tuzatilishi mumkin. Tashkilot va Korxona har bir alohida holatda Tashkilot tomonidan Tashkilotning ishbilarmonlik obro'siga etkazilgan zarar va/yoki ziyonni qoplash tartibini belgilaydi – Korxonaga tegishli summalarni ushlab qolish yoki Tashkilot tomonidan hisob-kitob qilingan schyot-fakturani to'lashi kerak. Tashkilot shartnomaning ushbu bandida nazarda tutilgan da'volar hal etilgunga qadar shartnoma bo'yicha hisob-kitoblarni to'xtatishga haqlidir.

7. Tizimni texnik qo'llab-quvvatlash

7.1. Texnik yordam Tashkilot tomonidan ushbu Shartnomaning butun muddati davomida amalga oshiriladi.
7.2. Korxona muammoni shakllantiradi va Tashkilotning elektron pochta manziliga ariza yuboradi: [email protected].
7.3. Ariza qabul qilingan kundan boshlab 24 (yigirma to'rt) soat ichida Tashkilot Korxonaga arizani ijro etish uchun qabul qilinganligi va qaror muddati to'g'risida elektron pochta orqali xabar yuboradi.
7.4. Texnik qo'llab-quvvatlash Korxona xodimlarini tizimdan foydalanishga o'rgatishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu trening uchun Tashkilotning veb-saytida joylashgan foydalanuvchi ko'rsatmasi ishlatiladi.

8. Maxfiylik

8.1. Tomonlar Shartnomani bajarish jarayonida olingan har bir Tomon uchun maxfiy bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik majburiyatini oladilar. Shartnomadagi maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi har qanday Tomonning biznes obro'siga zarar etkazishi va/yoki ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ommaviy bo'lmagan ma'lumotlarni, shu jumladan to'lovchilar, to'lovlar, operatsiyalar hajmi, Tomonlarning tarif va narx siyosati to'g'risidagi ma'lumotlarni anglatadi.
8.2. Shartnoma tuzish haqiqati va shartnoma izohi maxfiy ma'lumotlar emas.
8.3. Tomonlar 8.1-bandda ko'rsatilgan ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslik majburiyatini oladilar. Shartnoma bo 'yicha majburiyatlar bajarilishi munosabati bilan Tomonlarning har biri nomidan axborot olish va uzatish vakolatiga ega bo' lgan Tomonlarning mas'ul shaxslari bundan mustasno.
8.4. Maxfiy ma'lumotlar uchinchi shaxslarga faqat O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda, Shartnoma shartlarini bajarish uchun Tashkilot sheriklariga yoki ma'lumotlari oshkor etilishi mumkin bo'lgan taraf bilan oldindan yozma ravishda kelishilgan holda taqdim etilishi mumkin (ma' lumotlarning mohiyatini batafsil ko'rsatgan holda, uchinchi shaxsni ko'rsatgan holda, bunday ma'lumotlarga taalluqli maqsadlar, sabablar va boshqa muhim fikrlarni ko' rsatgan holda).
8.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda, Tomonlar Shartnoma bekor qilingan kundan boshlab 1 (bir) yil ichida Shartnomaning 8.1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik va o'z manfaatlari va/yoki uchinchi shaxslarning manfaatlari uchun ishlatmaslik majburiyatini oladilar.

9. Kutilmagan holatlar (Fors-major holatlari)

9.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgar emaslar, agar bunday bajarmaganlik fors-major holatlari (yong'in, toshqin, zilzila va boshqalar), uchinchi shaxslarning qasddan qilgan harakatlari, amaldagi qonunchilikdagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa,
shuningdek, davlat organlarining qarorlari, agar ushbu holatlar Tomonlarning xohish-irodasiga bog'liq bo'lmasa va Tomonlarning har biri Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara olmasa.
9.2. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari tufayli amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda kechiktiriladi.
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Manzil va kontaktlar
Tashkilot PCI DSS standarti talablariga javob beradi

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 23.04.2020 yildagi 5-sonli to'lov tashkilotining litsenziyasi
O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, ko'chasi. Shevchenko, 21A, 301-uy
Ish vaqti: 10:00 - 19:00
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Instagram FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Kompaniya
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Yordam
Xizmatlar